Nagytérfogatú, i-CAT CBCT és GENDEX CBCT
Kistérfogatú, nagyfelbontású KODAK (CARESTREAM) 9000 3D CBCT
Kistérfogatu, nagyfelbontásu KODAK (CARESTREAM) 8100 3D CBCT

Mi a CBCT?

A Cone Beam CT (CBCT) egy speciális, háromdimenziós digitális röntgenleképezési módszer, mely rendkívül alacsony sugárdózis mellett a csontszerkezet és a fogak pontos leképezésére alkalmas. Ennek köszönhetően a CBCT a fogászat, a szájsebészet és implantológia, az arc-állcsont sebészet, a fül-orr gégészet és a rekonstruktív sebészet egyik meghatározó diagnosztikus eszközévé vált.

Mennyi sugárdózissal jár a CBCT-felvétel?

A CBCT készülék a felvétel elkészítése során röntgensugarakat bocsát ki, mely dózisa nagyságrendekkel kisebb a hagyományos CT készülékhez képest. Mivel a sugármennyiség függ a leképezésre kerülő térfogat méretétől, így a következő kategóriákat különböztethetjük meg:

Felvétel térfogataPéldaEffektív sugárdózis (µSv)
Kicsi4-8 fog19-48
KözepesFelső állcsont54-69
NagyTeljes arckoponya136-200

Összehasonlításképp fontos megjegyezni, hogy a hagyományos medicinában használt CT sugárdózisa CBCT sugárdózisa 1200-3300 µSv!

A fenti adatok alapján látható, hogy a fogászati CBCT felvétel során kibocsátott sugárdózis minimális, valamint gondos odafigyeléssel, ólomköpeny használatával védjük a pácienseket a felesleges sugárterheléstől.

Milyen CBCT felvételtípusok vannak?

Felvétel típusaMilyen célból?Mi vizsgálható?
KIS VOLUMENŰ 3D FOG FELVÉTEL
 • Fogászati célból dentális elváltozások diagnosztizálására 3-4 fog esetében.
 • A nagy felbontása (75-76µm) miatt alkalmas a gyökérkezelés pontos megtervezésére.
 • Implantáció tervezés.
 • Periapicalis elváltozások
 • Gyökércsatornák
 • Oroantralis fistulák
 • Canalis mandibularis helyzete
 • Csontszerkezet
MANDIBULA FELVÉTEL
 • Fogászati célból a dentális elváltozások alsó állcsonton történő diagnosztizálására.
 • Implantáció tervezés.
 • Periapicalis elváltozások
 • Gyökércsatornák
 • Canalis mandibularis helyzete
 • Csontszerkezet
MAXILLA FELVÉTEL
 • Fogászati célból dentális elváltozások a felső állcsonton történő diagnosztizálására.
 • Implantáció tervezés.
 • Periapicalis elváltozások
 • Oroantralis fistulák
 • Gyökércsatornák
 • Csontszerkezet
 • Arcüreg recessus alveolarisa
STANDARD FELVÉTEL (MAXILLA ÉS MANDIBULA EGYBEN)
 • Fogászati célból a dentális elváltozások a felső és alsó állcsonton történő diagnosztizálására.
 • Fogászati célból a temporomandibularis ízületi elváltozások kiértékelésére.
 • Traumatológiai vizsgálat.
 • Periapicalis elváltozások
 • Oroantralis fistulák
 • Gyökércsatornák
 • Canalis mandibularis helyzete
 • Csontszerkezet
 • TMI elváltozásai
FÜL-ORR-GÉGE FELVÉTEL
 • Fül-orr-gégészeti betegségek diagnosztizálása.
 • Temporomandibularis ízületi elváltozások kiértékelése.
 • Szemészeti célból az orbita vizsgálatára.
 • Plasztikai sebészeti célból az orrcsontok és járomcsont megítélésére.
 • Paranasalis sinusok
 • Ostiomeatalis komplex
 • Sinus frontalis drenázs út
 • Dentális gócok, oroantralis fistulák
 • Külső, közép, belső fül áttekintése
 • TMI elváltozásai
 • Orbita és arckoponya törések
 • Koponyaalap csontjai
TELJES ARCKOPONYA
 • Fogászati célból a dentális elváltozások a felső és alsó állcsonton történő diagnosztizálására.
 • Fül-orr-gégészeti betegségek diagnosztizálása.
 • Temporomandibularis ízületi elváltozások kiértékelése.
 • Traumatológiai , arcrekonstrukciós műtétek tervezése.
 • Szemészeti célból az orbita vizsgálatára.
 • Plasztikai sebészeti célból az orrcsontok és járomcsont megítélésére.
 • Paranasalis sinusok
 • Ostiomeatalis komplex
 • Sinus frontalis drenázs út
 • Dentális gócok, oroantralis fistulák
 • Külső, közép, belső fül áttekintése
 • TMI elváltozásai
 • Orbita és arckoponya törések
 • Koponyaalap csontjai
SMART/NOBEL GIUDE SABLON
 • Implantáció tervezés.
 • Implantációs tervezőszoftverhez szükséges.

Mi a vizsgálat menete?

A kezelőorvos által a beutalón megjelölt felvételtípust szakképzett képalkotó diagnosztikai asszisztensek készítik el.

A CBCT röntgensugárral működik, emiatt lehetőleg minden fémet és akadályozó kiegészítőt el kell távolítania vizsgálandó területről, így például fülbevalót, nyakláncot, piercinget, hajgumit, szemüveget és kivehető fogpótlást is.
A jogszabályokat követve a pácienst ólomköpennyel védjük a felesleges sugárterheléstől.
A pácienst az asszisztensek ülő vagy álló helyzetben pozícionálják, és instrukciókkal látják el az ideális felvétel elkészítéséhez.
A vizsgált személynek kb. 20-40 másodpercig kell mozdulatlannak lennie az expozíció alatt a mozgási műtermék elkerülése végett.
A felvételt digitális formában DVD-én nyújtjuk át a páciensnek iCAT Vision vagy CS 3D Viewer kiértékelő programmal együtt, mely segítségével a kezelőorvos kiértékelheti a felvételt.

Miért célszerű a VIP DENTAL-nál készíttetni a 3D CBCT felvételt?

Magyarországon egyedül a VIP Dental rendelőiben elérhetők az iCAT Classic CBCT berendezések, melyek kategóriájukban a legszebb, legrészletesebb képet biztosítják a kiértékelést végző fogorvosnak. Ez azért fontos, mert fogorvosa így tudja teljes biztonsággal megállapítani az esetleges elváltozásokat a fogazatában, ennek megfelelően a kezelés is pontos és hatékony lesz.

A 3D CBCT forradalmian új lehetőségei a fül-orr-gégészet diagnosztikájában

A hagyományos-CT 3 dimenziós röntgendiagnosztikai lehetőségei a radiológusok számára jól ismertek, azonban a fül-orr gégész szakorvosok az ilyen felvételek aránytalanul nagy sugárterhelés miatt alkalmazása korlátozott volt, ennek előnyeit nem aknázhatták ki. A klinikai gyakorlatban a mai lehetőségekkel összevetve emiatt kisebb felbontású, nagyobb szeletvastagságú (2-3mm) képeket készítettek, hogy csökkentsék a beteg sugárterhelését, annak ellenére, hogy ezek diagnosztikai értéke nem mindig érte el az ideális szintet.

Ezért a fül-orr-gégész szakorvosok számára is nagy áttörést jelent a digitális volumentomográfia (DVT) vagy más néven a Cone Beam CT (CBCT) képalkotó diagnosztika elterjedése Magyarországon.

A CBCT előnyei a fül-orr gégészet területén:

a hagyományos CT-felvételnél alacsonyabb, például a szemet is kevésbé terhelő sugárterhelés. (A nagytérfogatú DVT-felvétel 133uSe a hagyományos arckoponya CT 1200uSe-330uSe sugárterhelésével szemben!)
Nagy képi felbontás (nagytérfogatú leképzésnél igény szerint 0.25 mm-es vagy 0.3 mm-es minimális rétegvastagsággal)
A készülékek tervezése során a fogászati-szásebészeti felhasználás következményeként cél volt a fém műtermékek jelenlétének csökkentése, azaz csökkent Starbusting effektus.
Beteg ülő elhelyezése és a cső alakú detektor hiányában nincs klausztrofóbiás élmény a felvétel készítése során.
Rövid, maximum 40 másodperces felvételi idő.

Speciális előnyök:

Az infundibulum recessus frontalisának pontos méret-meghatározása a szagittális síkban(!) is – a műtéti feltágítás kiterjesztésének eldöntése végett
A teljes infundibulum háromdimenziós áttekinthetősége
A sinus frontalis csontfalainak precíz megítélése – gyulladásos folyamat intracranialis propagációjának gyanúja esetén
Sinusitis maxillaris dentogen eredetének szuverén vizsgáló eljárása
A sinus maxillarisban ülő lágyrész-képletek pontos lokalizációja – sinoscopia tervezése előtt
Az Ónodi-sejt és a sinus sphenoidalis térbeli illeszkedése – ESS során a frontalis síkú manipuláció behatárolása végett
A sinus sphenoidalis ostiumának és a recessus sphenoethmoidalis térbeli viszonyainak megítélése
A sinus sphenoidalis csontfalával szoros kapcsolatban lévő, azon benyomatot létrehozó szervek megítélése (pl.: a. carotis; n. opticus; hypophysis) – műtéti feltárás előtt
Az epipharynx képleteinek – Veg. adenoides, Rosenmüller-árok, Torus tubarius –valós méretű megítélése
A temporomandibularis ízület (TMI) vizsgálata
A maxilla csonttöréseinek térbeli megítélése
A pyramis-csont sugárfogó képleteinek (középfül, belsőfül) tájékoztató vizsgálata

GÉPPARKUNK
iCAT-Classic
i-CAT Classic
Nagytérfogatú

A kategória győztes i-Cat CBCT berendezés alkalmas közepes és nagy térfogatok leképzésére, továbbá nélkülözhetetlen a teljes arc- és állcsont operációk során. Nagytérfogatú felvételének köszönhetően fogorvosa a teljes fogazatról valamint arc- és mellékürege állapotáról kap pontos információt.
A felvételt digitális formában CD lemezen átadjuk Önnek az iCat Vision kiértékelő programmal együtt.
Az iCat Vision képnéző a jelenlegi piacon egyedülálló abban, hogy a kiváló képminőség biztosítása mellett a könnyű kezelhetőséget és felhasználóbarát menürendszert is biztosít a szakorvos számára.

Elérhető Budán a Fekete Sas utcai, Pesten a Madách Imre úti rendelőinkben, valamint Székesfehérvárott.

Gendex 500HD 3D CBCT
Gendex 500HD 3D CBCT
Nagytérfogatú

A 120 éves múltra visszatekintő Gendex vállalat Észak-Amerikában az egyik piacvezető a fogászati radiológiai készülékeket gyártó cégek közül. A gyártó az orvosi képalkotásban jártas General Electric egykori részeként óriási tapasztalatot szerzett a digitális megjelenítésben, melynek köszönhetően precíz, megbízható és kiváló képminőséggel rendelkező CBCT készülékeik ma már nem csak Amerikában, hanem Európában is elterjedtek. A VIP Dentalban található Gendex CBCT a közepes és nagy volumenek leképezésére alkalmas és az elkészült képeket DVD-n kiírva az iCat Vision képnézővel lehet megtekinteni.

Elérhető Debreceni és Miskolci rendelőinkben.

K90003D
Kodak 9000 (Carestream 9000)
Kistérfogatú

A Carestream vállalat egyik kiemelkedő 2in1 készüléke a CS9000, mely kiválóan alkalmas kis térfogatok, azaz kb. 3-4 fog pontos három dimenziós leképezésére, valamint alkalmazható kettő dimenziós, hagyományos panoráma képek készítésére is. A 3D képalkotásban a gép egyedülálló felbontással rendelkezik, ugyanis 76µm-es szeletvastagság mellett (A többi gyártó gépe 90-125µm-es felbontással rendelkezik) ábrázolja a fogazatot, lehetővé téve így a gyökércsatorna, a periapicalis elváltozások és a csontszerkezet precíz kiértékelését. Az elkészült felvételek digitális formában a Carestream által kifejlesztett CS 3D képnézővel kerülnek DVD-re, mely által a képek egyszerűen megtekinthetők.

Elérhető Budapesten a Fekete Sas utcai és debreceni rendelőben.

CS81003D
Kodak 8100 (Carestream 8100)
Kistérfogatú

A Carestream vállalat egy másik 2in1 készüléke, mely a CS9000-es készülék egy továbbfejlesztett verziója. A gép 5×5 cm-es látómezővel és 75µm-es szeletvastagsággal képezi le a fogakat, mely által kiválóan alkalmas a gyökércsatorna, a periapicalis elváltozások és a csontszerkezet pontos megítélésére. A gép digitális panoráma, valamint TMI felvétel elkészítésére is alkalmas. Az elkészült felvételek digitális formában a Carestream által kifejlesztett CS 3D képnézővel kerülnek DVD-re, mely által a képek egyszerűen megtekinthetők. Fogorvosa kisvolumenű 3D CBCT felvételt szokott kérni abban az esetben, ha nem a teljes maxilla-mandibula területre kíváncsi, hanem csak 1-2 fog állapotát, szerkezetét, gyökércsatorna elhelyezkedését ( pl, bölcsességfog eltávolításánál), a periapikális elváltozását, csontszerkezetét szeretné 3 dimenzióban megítélni.

Elérhető Budapesten a Madách utcai rendelőben.

Milyen elven működnek ezek a készülékek?

i-CAT, GENDEX CB-500? KODAK 9000 3D

A 3D CBCT készülék egy röntgensugárforrásból, és egy vele szemben levő detektorból áll. A beállítástól függően 10-40 másodperc alatt végez 360 fokos körmozgást a páciens feje körül, működése ilyen szempontból hasonló a panoráma készülékekhez.

A CBCT kúpalakban szétterülő röntgensugárnyalábbal kétdimenziós képek sorozatát készíti el, és ebből hoz létre számítógépes programja segítségével egy háromdimenziós képet-adatbázist. Így minden irányban tizedmilliméter pontosságú, méretarányos mérések végezhetőek.

WordPress Themes